Gelijkschakeling van de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden

4 augustus 2016

Vanaf van 1 augustus 2016, zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld. Het minimum gezinspensioen is nu 1.460,45 euro. Voor een alleenstaande 1.168,73 euro. Tenslotte bedraagt het overlevingspensioen 1.150,35 euro. Deze bedragen zijn nu dus zowel geldig voor zelfstandigen als voor loontrekkenden. 

Door indexeringen, aanpassingen aan de welvaart en geleidelijke gelijkschakeling, zijn de minimumpensioenen van zelfstandigen dit jaar 4 keer gestegen. De gelijkschakeling van pensioenen komt bij andere maatregelen die reeds werden genomen om het sociaal statuut van de zelfstandige te verbeteren:

  • het overbruggingsrecht; 
  • de afschaffing van de grenzen aan de toegelaten activiteit voor de gepensioneerden, zowel loontrekkenden als zelfstandigen;
  • de kwartalen die voortaan in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen van de zelfstandigen;
  • maatregelen voor zelfstandige mantelzorgers;
  • de uitbreiding van het moederschapsverlof.

Minimumpensioen voor zelfstandigen