Gender en pensioen: studienamiddag 2

22 maart 2023

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw op 8 maart organiseerden we een studiemiddag "Gender & Pensioen".

Dit event was een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, Sigedis, het RSVZ en het Federaal Planbureau, met de steun van de Minister van Pensioenen, Karine Lalieux en de Minister van Middenstand en Zelfstandigen, David Clarinval en de FOD Sociale Zekerheid.

Je vindt de video’s en de presentaties van de sprekers en de respondenten op de webpagina van het event. Alle studies kunnen worden teruggevonden in de sectie kerncijfers van de Sigedis website.

Gender en pensioen: studienamiddag 2