Gezondheidsuitgaven ten laste van huishoudens (SHA)

14 februari 2024

In deze editie van ‘Cijfers in de kijker’ focussen we ons op de gezondheidsuitgaven die ten laste van huishoudens blijven. We maken hiervoor gebruik van de zogenoemde ‘Health accounts’-methodologie (SHA – ook ‘Gezondheidsrekeningen’ genoemd), die internationale vergelijkingen toelaat. Het is de FOD Sociale Zekerheid die deze ramingen voor België opstelt. De gezondheidsuitgaven ten laste van huishoudens worden vaak gebruikt als een indicator om de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg op te volgen. 

In een eerdere editie van ‘Cijfers in de kijker’ brachten we al de totale uitgaven voor gezondheidszorg in kaart. Hieruit bleek dat België in 2021 zo’n 10,9% van het bbp aan gezondheidszorg besteedde. Wanneer we inzoomen op de gezondheidsuitgaven ten laste van huishoudens, stellen we vast dat in de Europese Unie in 2021 gemiddeld 14,5% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg ten laste zijn van huishoudens. In België ligt dit percentage hoger met zo’n 17,9%. Dit aandeel is ook duidelijk hoger dan de percentages gerapporteerd door onze grootste buurlanden, die tussen de 9 à 12% liggen. 

Lees verder: Gezondheidsuitgaven ten laste van huishoudens (SHA)