Hervorming financiering sociale zekerheid

4 november 2016

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid en de geneeskundige verzorging. Door verschillende grote hervormingen, zoals de zesde staatshervorming, is deze herziening nodig.

De alternatieve financiering, de vaststelling van de transparantie van de evenwichtsdotatie en een duurzame financiering zijn belangrijke elementen van de herziening van de financiering van de sociale zekerheid.

Persbericht Ministerraad