Hervorming van de auteursrechten en naburige rechten - Tweede lezing

20 februari 2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot hervorming van de auteursrechten en naburige rechten op het gebied van sociale zekerheid.

Het regime van auteursrechten en naburige rechten wordt op fiscaal en sociaal vlak hervormd. Dit zorgt voor administratieve eenvoud voor de organisaties uit de sector en de betrokken overheidsdiensten, zowel bij afhandeling als controle.

Lees verder