Hervorming van het kunstenaarsstatuut

18 januari 2023

Op 01 december 2022 werd de wet tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van de kunstwerkers aangenomen! Maar wat bepaalt deze wet die uiterlijk op 1 januari 2024 in werking treedt? En wat betekent het concreet voor kunstwerkers?

Nieuw Kunstwerkattest

Werknemers in de professionele kunsten zullen een kunstwerkattest kunnen aanvragen dat de toegang zal bieden tot verschillende voordelen.

De aanvrager moet aantonen dat hij een professionele artistieke praktijk uitoefent in de audiovisuele kunsten, visuele kunsten, muziek, literatuur, performance, theater, choreografie of strips. Zowel artistieke, artistiek-technische als ondersteunende artistieke activiteiten worden als artistieke activiteiten beschouwd

Nieuwe Kunstwerkcommissie & digitaal platform Working in the Arts

Het kunstwerkattest wordt afgeleverd door de Kunstwerkcommissie die naar aanleiding de wet wordt opgericht. Ze zal voor de helft bestaan uit kunstwerk deskundigen en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de overheid, de vakbonden en de werkgeversorganisaties.

De wet voorziet ook in de ontwikkeling van een nieuwe digitaal platform “Working in the Arts” waar kunstwerkers hun aanvraag zullen kunnen indienen.

Amateurkunstenvergoeding

De huidige regeling voor kleine vergoedingen zal worden vervangen door een nieuwe, met de naam "amateurkunstenvergoeding".

Deze veranderingen treden uiterlijk op 1 januari 2024 in werking.