Het Handvest van de sociaal verzekerde is 20 jaar oud! Doelstellingen bereikt? En daarna?

Persbericht
23 oktober 2015

Voor de viering van het 20-jarig bestaan van het Handvest van de sociaal verzekerde organiseren het College van de Administrateurs-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale zekerheid op vrijdag  23 oktober 2015 een colloquium waarbij de balans wordt opgemaakt en de vooruitzichten worden onderzocht voor deze basistekst van de sociale zekerheid.

Persbericht (.pdf)