Hoge Raad Vrijwilligers: jaarverslag 2019

6 juli 2020

Tijdens de Corona crisis bleek de maatschappelijke rol van vrijwilligers (inzet in de zorg, de buurtwerking, hun rol bij kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen, personen met een handicap, …) eens te meer van onschatbare waarde.

De HRV is een Adviesraad, opgericht bij koninklijk besluit van 2 oktober 2002 bij het Ministerie van Sociale Zaken – de huidige FOD Sociale Zekerheid. De HRV heeft als permanente doelstelling een organisatie van raadpleging en overleg te zijn waarbij vrijwilligers en overheid met elkaar in contact komen. Dit garandeert een permanente aandacht voor de specifieke problemen van de vrijwilligers en dit op talrijke gebieden: aansprakelijkheidsrecht, de sociale zekerheid, de fiscaliteit, het arbeidsrecht.

Jaarverslag 2019