Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

16 november 2017

Op 1 januari 2018 gaat de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) op in twee andere instellingen van sociale zekerheid: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

Lees verder