InGRID Expert Workshop: non take-up en dekking van sociale uitkeringen

20 maart 2020

De Universiteit Antwerpen en de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid organiseerden  op 11 en 12 maart een inspirerende en fascinerende workshop met en voor deskundigen inzake non take-up en dekking van sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen in ontwikkelde welvaartsstaten, in het kader van het Belgisch en Europees monitoring framework voor toegang tot sociale bescherming.

Deze workshop bracht deskundigen uit de academische wereld en de overheid van meer dan 10 Europese landen samen om te spreken over nieuwe vorderingen in het onderzoek, best practices met betrekking tot de monitoring van de dekking en de niet-opname, en innovatief beleid dat erop gericht is de (negatieve effecten van de) niet-opname van sociale uitkeringen te beperken.

De presentaties en papers van de sprekers vind je op de website