Internationale Dag voor Personen met een Handicap

3 december 2015

De Verenigde Naties roepen 3 december 2015 uit tot Internationale Dag voor Personen met een Handicap.

Het thema voor dit jaar is "Inclusie": toegankelijkheid en versterking voor mensen met beperkingen.

Personen met een handicap moeten hun maatschappelijke rol ten volle kunnen spelen op een gelijkwaardige manier. Het is belangrijk zich te concentreren op de mogelijkheden van een persoon eerder dan op diens beperkingen. Beperkingen zijn een onderdeel van de menselijke aard en in de loop van ons leven zullen we er vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen.

Door "empowerment" voor personen met een handicap te promoten worden echte kansen gecreëerd. Dat veronderstelt wel een investering in jobs, gezondheid, voeding, opvoeding en sociale bescherming. De Internationale Dag is tenslotte ook een aanleiding voor discussie over inclusieve stedelijkheid.