Jaarverslag 2017 van het Europees Sociaal Beschermingscomité

22 november 2017

Onze FOD vertegenwoordigt België in het Europees Sociaal Beschermingscomité (SPC) dat de Europese Raad van Ministers van Sociale Zaken ondersteunt. In oktober heeft het SPC zijn Jaarverslag 2017 aangeboden aan de Raad. Op basis van een set van gemeenschappelijk overeengekomen sleutelindicatoren (de Social Protection Performance Monitor) worden sociale trends geïdentificeerd in de lidstaten en op het niveau van de EU en wordt nagegaan in welke mate er vooruitgang is geboekt in de richting van de Europese doelstelling op het vlak van armoede en sociale uitsluiting. 

Het rapport brengt verder de belangrijke sociaalbeleidshervormingen in de lidstaten in kaart. Het geeft ook een overzicht van de resultaten van de thematische evaluaties die het comité regelmatig uitvoert en van het peer review programma over sociale bescherming en insluiting dat in het kader van het comité georganiseerd wordt. In deze uitgave is bijvoorbeeld een korte samenvatting opgenomen van de resultaten van de peer review over de verzoening van gezinsleven en ondernemerschap die door onze FOD georganiseerd werd in juni van dit jaar.

Het jaarverslag bevat veel cijfermateriaal en interessante analyses, maar bijzonder interessant is de synthetische tabel (achteraan de landenfiches) die voor elke lidstaat de belangrijkste uitdagingen en goede resultaten op het vlak van de sociale bescherming weergeeft op één bladzijde.

Lees het verslag (alleen in het Engels)