Jaarverslag 2018 Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap

10 september 2019

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) bestaat uit 20 leden die zelf een handicap hebben of zeer vertrouwd zijn met de levenssituatie van personen met een handicap.

In de eerste plaats brengt de NHRPH adviezen uit over federale bevoegdheden die van belang zijn voor personen met een handicap. 
Het secretariaat wordt verzorgd door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.

De NHRPH onderhoudt ook regelmatige contacten met UNIA, het Platform Armoede, de bestaande adviesraden van de deelstaten, het Belgian Disability Forum (BDF vzw) en andere organen, omdat veel problemen een geïntegreerde oplossing vereisen, op Belgisch, Europees, of zelfs internationaal (VN) niveau.

In 2018 heeft de NHRPH

  • 102 werkvergaderingen gehad met zijn leden en met externe actoren;
  • 35 adviezen uitgebracht over tegemoetkomingen, toegankelijkheid en mobiliteit, tewerkstelling, het algemene beleid ter bestrijding van armoede en uitsluiting, mantelzorg, enz.;
  • een positienota uitgebracht over het transitiebeleid m.b.t. de keuze van de woonplaats voor mensen met een handicap ("de-institutionalisering");
  • deelgenomen aan 14 symposia, conferenties, hoorzittingen en bezoeken.

Lees meer over het werkingsjaar 2018 in het jaarverslag