Jaarverslag Ombudsdienst Pensioenen

20 april 2016

De Ombudsdienst Pensioenen wil een bijdrage leveren in de strijd tegen armoede bij gepensioneerden. 

Daarvoor hebben ze verschillende aanbevelingen voorgelegd aan minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.
Ze vragen om het recht op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) voortaan ook automatisch te onderzoeken voor ambtenaren als ze 65 geworden zijn. Nu gebeurt dat enkel voor gepensioneerde zelfstandigen en werknemers. Een IGO is een uitkering die 65-plussers die niet over voldoende middelen beschikken, moet beschermen tegen armoede. Vandaag de dag genieten ongeveer 108.000 personen van de IGO.
      
De Ombudsman Pensioenen vraagt ook om de IGO op meerdere tijdstippen automatisch te onderzoeken en een grootschalige mediacampagne te organiseren over de IGO. 

Bij de Ombudsdienst Pensioenen kwamen vorig jaar 1.589 klachten binnen, waarvan er 1.062 ontvankelijk waren. (BELGA)

Jaarverslag 2015