Jullie ideeën hebben bijgedragen aan de modernisering van het kunstenaarsstatuut!

9 mei 2022

Vorig jaar besliste de regering werk te maken van een verbetering van het Kunstenaarsstatuut. In samenwerking met de beleidscellen Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen faciliteert en ondersteunt de FOD Sociale Zekerheid de raadpleging van de culturele sector via een digitaal platform Working in the Arts, als een innovatief voorbeeld van burgerparticipatie.

Na 128 voorstellen door 470 deelnemers op "Working In The Arts" én 19 vergaderingen door een technische werkgroep met federaties en experten is er nu een modernisering van het kunstenaarsstatuut!

Vrijdag 6/5/2022 werd het nieuwe 'kunstwerkattest' officieel gevalideerd door de ministerraad. Met dat unieke attest krijgt elke kunstwerker - iemand die een noodzakelijke bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering - voortaan op een eenvoudige en adequate manier toegang tot onze sociale zekerheid.

20 jaar na de invoering van het kunstenaarsstatuut is dit een belangrijke stap vooruit en een noodzakelijke update voor een volwaardige sociale bescherming van kunstwerkers, benadrukken ministers Frank Vandenbroucke (Sociale Zaken), Pierre-Yves Dermagne (Werk) en David Clarinval (Zelfstandigen).

Een uniek kunstwerkattest afgeleverd door de 'kunstwerkcommissie', met aandacht voor starters, met waardering van ‘onzichtbaar werk’, inclusief regelingen op maat van zelfstandigen en met een nieuwe amateurkunstenvergoeding, dit alles is wat deze modernisering van het kunstenaarsstatuut realiseert!

In de volgende weken zullen we nieuwe raadplegingen  met alle spelers uit de sector organiseren over andere onderwerpen zoals het auteursrecht en naburig recht, sectorakkoorden voor faire vergoedingen, pensioenen, …

Van zodra de nieuwe participatie-ronde opnieuw wordt opgestart, zullen jullie opnieuw op de hoogte worden gebracht.

Maar nu alvast bedankt voor jullie enthousiaste bijdrage voor een betere toegang tot onze sociale zekerheid voor kunstwerkers.  

Meer info