Laten we praten over jouw mentaal welzijn op het werk! Beluister de minireeks podcasts!

Persbericht
27 maart 2023

Steeds minder werknemers voelen zich goed op het werk, zelfstandigen worden vaker geconfronteerd met stress en het aantal ambtenaren dat uitvalt wegens mentale gezondheidsproblemen valt op. Dit zet zich door in de invaliditeitscijfers. De afgelopen 5 jaar nam het aantal burn-outs en langdurige depressies met 46% toe.

In het verlengde van de acties op nationaal niveau en een communicatiecampagne rond mentaal welzijn op het werk promoten de Vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en David Clarinval een minireeks podcasts over dit onderwerp.

Met deze minireeks podcasts breit de regering een vervolg aan de informatie- en bewustmakingscampagne om mentaal welzijn op het werk bespreekbaar te maken. Dit onderwerp blijft een aandachtspunt en een actueel thema voor iedere werknemer, werkgever en zelfstandig ondernemer

Volgens recente cijfers van het RIZIV zijn burn-outs en langdurige depressies van 2016 tot 2021 met 46% toegenomen. In 2021 ging het om een stijging van 5% ten opzichte van 2020.  Hoewel Deze stijging is iets minder sterk dan in 2020 tov 2019.

Meer dan twee derde van deze groep zijn vrouwen. De leeftijdsgroep 50-64 jaar blijft het meest getroffen. Maar de grootste toename van langdurige arbeidsongeschiktheid wegens depressie doet zich voor bij zelfstandigen in de leeftijdsgroep 25-39 jaar (+20 % in 2021, +151 % over 5 jaar).

Het taboe doorbreken en deze mentale problemen bespreekbaar maken blijven belangrijk. Daarom hebben wij Dagny Ros (chef-kok en auteur) en Laila Zaoui (influencer en werkneemster) gevraagd om hun ervaring met burn-out te delen in twee minireeksen podcasts – een in het Nederlands en een in het Frans. Zij praten met deskundigen over mentaal welzijn op het werk: professor arbeidsgeneeskunde, Lode Godderis, consultant en deskundige in psychosociaal welzijn.  Noëmi Panizieri,  en France Thilszijn vertrouwenspersonen, en Elke Van Roy is preventieadviseur psychosociale aspecten bij Colruyt Group. De afleveringen worden aan elkaar gepraat door Hanne Decoutere, journaliste en VRT-nieuwsanker.

Elk van de 3 afleveringen behandelt een centraal thema, te beginnen met het belang van preventie en het herkennen van symptomen van chronische stress of burn-out. “Het gaat erom je ervan bewust te worden dat deze signalen serieus moeten worden genomen.”, licht France Thils toe. Dagny Ros dacht aanvankelijk dat ze prikkelbaarheid, hyperventilatie en slaapstoornissen kon overwinnen met pijnstillers. Zij was zich er niet van bewust dat dit signalen van uitputting waren. Als zelfstandige was zij ervan overtuigd dat ze moest blijven functioneren.

Laila kwam in een burn-out terecht en is haar batterijen geleidelijk weer aan het opladen. Zij heeft de juiste reflex gehad om zich te omringen met professionals die dit probleem kennen. “Probeer een probleem als burn-out zeker nooit in je eentje op te lossen.”, benadrukt Noëmi Panizieri tijdens de podcast. Ze geeft ook enkele tips om chronische stress en de impact ervan op de gezondheid van de werknemer te herkennen, zodat erger kan worden voorkomen. “Luisteren is een eerste belangrijk stap. Daarna kan je mensen bewust maken van de signalen die hun lichaam geeft”, reflecteert ook Elke Van Roy tijdens een van de afleveringen.

De reeks eindigt met het thema herstel. Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en algemeen directeur van IDEWE, merkt het volgende op: “Burn-out is een werkgerelateerde aandoening, wat betekent dat ook het werk moet worden meegenomen in de behandeling.” Dat herstel is een actief proces, en het werk, maar ook de werkgever en de collega’s, zijn cruciale ondersteunende factoren. Het werk moet worden herverdeeld en de juiste ondersteuning bij terugkeer is zeer individueel.

De regering erkent het fundamentele belang van mentaal welzijn op het werk voor verschillende beroepsgroepen. 

In die zin hebben de bevoegde ministers gevraagd om gericht actie te ondernemen onder coördinatie van het federaal netwerk mentale gezondheid op het werk.  De acties zijn gericht op werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, maar ook op hun leidinggevenden. Via concrete handvaten willen we de toegang tot de bestaande instrumenten op het gebied van mentaal welzijn op het werk vergemakkelijken.

Laten we samen met Vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en David Clarinval de pauzeknop indrukken.

Afspraak vanaf 24 maart op www.ikvoelmegoedophetwerk.be/nl/pauzepraatje of op de podcastplatformen.