Loket personen met een handicap in Finance Tower Brussel sluit

18 maart 2016

Vanaf 28 maart sluit het loket van de Directie-Generaal Personen met een handicap aan het onthaal van de FOD Sociale Zekerheid in de Finance Tower te Brussel. 

Je kan er dan geen attesten voor personen met een handicap meer aanvragen. Dat is ook niet meer nodig, want de instanties die de attesten vragen krijgen die automatisch van de FOD. Is dat toch niet gebeurd, dan moeten de instanties zelf de attesten aanvragen bij de FOD, via het contactformulier . Of via het gratis nummer: 0800 987 99. Vraagt een instantie je toch nog om een attest, verwijs ze dan naar deze contacten.

Je kan nog wel documenten afgeven, in de "rode brievenbus" van de FOD Sociale Zekerheid aan de Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 150 1000 Brussel.

Wil je een maatschappelijk assistent spreken? Maak dan een afspraak via het contactformulier . Of via het gratis nummer: 0800 987 99.

Informatie flyer (.pdf)