Meer dan 4 miljard mensen hebben geen enkele vorm van sociale bescherming

2 september 2021

Meer dan 4 miljard mensen wereldwijd zijn sociaal nog altijd volledig onbeschermd. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie IAO. De coronacrisis heeft de kloof tussen hoge en lage inkomenslanden blootgelegd en nog verergerd, klinkt het.

Sociale bescherming omvat onder meer toegang tot de gezondheidszorg en inkomenszekerheid zoals een pensioen, werkloosheids- of ziekteuitkering. Het gaat om een recht dat opgenomen is in de Universele Verklaring van de Rechten van De Mens, maar toch is lang niet iedereen sociaal beschermd. 

Momenteel is zelfs slechts 47 procent van de wereldbevolking gedekt door ten minste één sociale beschermingsuitkering. De andere 53 procent, of 4,1 miljard mensen, genieten geen enkele vorm van sociale bescherming. 

De regionale verschillen zijn groot. Europa en Centraal-Azië hebben de grootste dekkingspercentages: 84 procent van de mensen heeft er recht op ten minste één sociale beschermingsuitkering. Noord- en Zuid-Amerika volgen met ongeveer 64 procent. In Azië en Oceanië daalt dat percentage tot 44 procent, in de Arabische wereld is dat nog 40 procent en in Afrika zelfs maar iets meer dan 17 procent. 

Ook op vlak van overheidsuitgaven aan sociale bescherming lopen de percentages sterk uiteen. Landen met hoge gemiddelde inkomens besteden gemiddeld 16,4 procent van hun bruto binnenlands product aan sociale bescherming, in landen met lage inkomens is dat amper 1,1 procent. 

De coronapandemie heeft die verschillen volgens de IAO blootgelegd en nog verergerd. (BELGA)

De Working Group Social Impact Covid volgt de situatie in ons land nauwkeurig op in het rapport: “Monitoring van de gevolgen van COVID-19 op de werkgelegenheid en de sociale bescherming en België”. Dit wordt regelmatig geactualiseerd.

Onze FOD leverde ook een actieve bijdrage aan de IAO conferentie over sociale zekerheid (en het bereiken van universele sociale zekerheid): Social protection at the crossroads