Mentaal welzijn op het werk: toekenning van subsidies voor de uitvoering van projecten voor zelfstandigen

26 juli 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot toekenning van subsidies voor de uitvoering van projecten voor zelfstandigen in het kader van het federaal actieplan “Mentaal welzijn op het werk”.

Het ontwerp geeft uitvoering aan fase 2 van het federaal actieplan, namelijk de oproep om projecten in te dienen voor de primaire en secundaire preventie van psychosociale risico’s i.v.m. de activiteiten van zelfstandigen. Dit wordt gecoördineerd door de FOD Sociale zekerheid.

Het ontwerp voorziet in de toekenning van een subsidie voor de volgende 3 projecten, geselecteerd in 2022 en 2023:

Gezond ondernemen | Acerta sociaal verzekeringsfonds: met dit project wil men de zelfstandige sensibiliseren over de risico’s van langdurige stress, psychosociale belasting en financiële zorgen. Na de sensibilisering kan de zelfstandige via een zelfdiagnose de risicofactoren in kaart brengen die bij hem alarmerend zijn. Aansluitend hierop kan hij deze risicofactoren gericht aanpakken via een e-learningplatform, actieve workshops en online advies

Icarus | UCM National: de bedoeling van dit project is de Franstalige zelfstandigen uit te nodigen om zich via conferenties, workshops, tests, het delen van goede praktijken en gekalibreerde individuele ondersteuningssessies te wapenen tegen de psychosociale risico’s die hun job met zich meebrengt. Het project beoogt verschillende tests en enquêtes af te nemen bij Franstalige zelfstandigen als premeting van hun bewustzijnsniveau en van de risicofactoren en symptomen die op hen van toepassing zijn

Samen sterker ondernemen | Liantis sociaal verzekeringsfonds: dit project bouwt voort op de conclusies die Liantis trok uit het eerdere project “De veerkrachtige zelfstandige” en beoogt zelfstandige ondernemers proactief te sensibiliseren, te informeren en te adviseren over mentale risico’s, op vier stressvolle sleutelmomenten in hun loopbaan. De meerwaarde van groepscoaching zal worden onderzocht en er zal een welzijnsbarometer worden ontwikkeld

De ministerraad gaat daarnaast akkoord met de deblokkering van de andere kredieten voor fase 2 “Operationele ondersteuning” en “Communicatie en divers” voor 2022 en 2023.

Mentaal welzijn van zelfstandigen op het werk