Mentaal welzijn van zelfstandigen op het werk: projectoproep

2 december 2021

In het kader van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk lanceert de FOD Sociale Zekerheid (ontwikkeling en uitwerking) een oproep voor het indienen van projecten of initiatieven die inzetten op preventie van psychosociale risico’s op het werk bij zelfstandigen.

De oproep is gericht aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en beoogt subsidies toe te kennen aan concrete, realistische en praktische initiatieven en projecten die focussen op primaire en secundaire preventie van psychosociale risico’s bij zelfstandigen.

Lees verder: Mentaal welzijn van zelfstandigen op het werk