Minder mensen met een werkloosheidsuitkering, meer mensen met een leefloon, invaliditeitsuitkering of inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

1 april 2021

De trends in uitkeringsafhankelijkheid voor de beroepsbevolking zetten zich voort in dezelfde lijn als voorgaande jaren. De daling van het aantal personen met een werkloosheidsuitkering gaat samen met een stijging in de andere uitkeringsstelsels voor personen op actieve leeftijd.

Figuur. Trends in take up van bepaalde uitkeringen voor de bevolking op arbeidsleeftijd, België (in aantal personen)

Bron: RVA, RIZIV, POD MI & FOD SZ.

 

Het aantal personen met een werkloosheidsuitkering is vanaf 2014 sterk gedaald. Deze daling hield aan tot het begin van de COVID-19-pandemie. Sindsdien is het aantal personen met een werkloosheidsuitkering weer enigszins gestegen, hoewel het grootste deel van de impact op de arbeidsmarkt werd opgevangen door de aangepaste regeling voor tijdelijke werkloosheid.

Het aantal personen met een invaliditeitsuitkering, een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT) is door de jaren heen duidelijk gestegen. De meest opvallende evolutie is de aanhoudende stijging van het aantal personen met een invaliditeitsuitkering. Dit aantal is tussen 2006 en 2019 bijna verdubbeld van 233.755 tot 447.867, met een meer uitgesproken groeipercentage vanaf ongeveer 2013. In 2019 was het aantal personen met een invaliditeitsuitkering voor het eerst groter dan het aantal personen met een werkloosheidsuitkering.

Ook het aantal personen met een leefloon steeg sterk vanaf 2015 en een gelijkaardige trend kan worden vastgesteld voor de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap. Over deze laatste trend publiceerden we onlangs ook een uitgebreid artikel.

Analyse van de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in België