Minder mensen in (quasi-)jobloze huishoudens, maar uitdagingen blijven voor kwetsbare groepen

8 juli 2024

In België is het aandeel mensen dat in een (quasi-)jobloos huishouden (QJH) leeft, geleidelijk afgenomen in de afgelopen jaren. Deze positieve trend is ook merkbaar bij verschillende risicogroepen. Tegelijkertijd is de Belgische werkgelegenheidsgraad gestaag toegenomen. Bovendien neemt het armoederisico van deze groep af, wat wijst op een verbetering van de effectiviteit van sociale transfers.

Ondanks deze vooruitgang ligt het percentage personen dat in een (quasi-)jobloos huishouden leeft in België nog steeds boven het EU-gemiddelde en het niveau van onze buurlanden. Verder zijn het nog steeds vooral groepen met een zwakker sociaal-demografisch profiel die leven in (quasi-)jobloze huishoudens. Tot slot blijft het armoedecijfer hoog voor deze huishoudens en behoort het zelfs tot de hoogste onder de bevolking.

Voor meer informatie: Analyse van de evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in België