Muziek populairste artistieke sector in 2017

6 juli 2018

De Commissie Kunstenaars publiceert haar Jaarverslag 2017. 

Het jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Commissie: de opdrachten, de problemen, de genomen maatregelen. Daarnaast wordt in het statistische deel een globaal overzicht gegeven van het aantal behandelde dossiers. De statistieken tonen verder duidelijk aan dat de muziek de populairste artistieke sector blijft.

De Commissie heeft tijdens het tweede werkingsjaar een groot deel van de achterstand kunnen wegwerken. Niettemin blijven er veel aanvragen binnen komen. De commissie zet alle middelen in om de behandeling van de aanvragen te versnellen.

Jaarverslag 2017 (.pdf)

Infographic (.pdf)