Nieuw project: BE with U

21 oktober 2022

De crisissen lijken elkaar de laatste tijd steeds sneller op te volgen: na de COVID-crisis kwam vrijwel meteen de Oekraïne-crisis, die op haar beurt leidde tot een energiecrisis. Vandaag worden we geconfronteerd met een nieuwe asielcrisis.

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Dit zorgde voor een hoog aantal ontheemden die hun toevlucht zoeken in Europa. Deze plotselinge, grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen verorzaakte bovendien grote uitdagingen voor de overheidsinstanties.

Na het succes van de Werkgroep Social Impact COVID-19, een samenwerkingsverband met verschillende federale overheidsinstellingen die de COVID-crisis heeft gemonitord, wil de FOD Sociale Zekerheid (FOD SZ) opnieuw de krachten bundelen met andere instellingen om deze crisis beter op te volgen. Dit project is “BE with U”.

Samen met de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de steun van het Directoraat-generaal voor Structurele Hervorming en Steun van de Europese Commissie (DG REFORM), wil de FOD SZ een goede coördinatie, gegevensuitwisseling en monitoring uitbouwen in samenwerking met alle relevante stakeholders in België. Zo willen we een beter zicht krijgen op de sociale situatie van Oekraïense vluchtelingen in België.

BE with U