Nieuwe editie Belgisch Tijdschrift Sociale Zekerheid

12 juli 2023

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context.

In de jongste editie werden volgende bijdragen opgenomen:

Je kan alle edities van het BTSZ raadplegen op de website van de FOD Sociale Zekerheid:

Belgisch Tijdschrift voor sociale zekerheid