Nieuwe editie van Belgisch Tijdschrift sociale zekerheid online

19 november 2021

De editie 2020/3 van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale  Zekerheid staat online en bevat volgende items:

  • Terug op de sporen. Krijtlijnen voor een sociaal-economische relance (Ive Marx en Jeroen Horemans)
  • Het re-integratietraject en zijn impact op werkhervatting in België: een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie (Isabelle Boets en Lode Godderis)
  • Student Award BTSZ 2020 Deel 1; De Europese pijler van sociale rechten: een toegevoegde waarde voor de sociale rechten op Europees niveau? (Joren Dehond en Guido Van Limberghen)
  • Ontwikkelingen van het sociaal Europa (Denis Bouget en Bart Vanhercke)

BTSZ 2020/3