Nieuwe publicaties van het Europees Sociaal Beschermingscomité

22 november 2018

Onze FOD vertegenwoordigt België in het Europees Sociaal Beschermingscomité (SPC) dat de Europese Raad van Ministers van Sociale Zaken ondersteunt. Het comité heeft in de loop van dit jaar twee interessante rapporten gepubliceerd.

Zopas verscheen het SPC Jaarverslag 2018. Het verslag volgt de evolutie van de sociale situatie in de Europese Unie op en brengt de sociale beleidshervormingen in de lidstaten in kaart. Het geeft ook een overzicht van de resultaten van de thematische evaluaties en peer reviews die het comité in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.

Dit jaar is er een korte samenvatting opgenomen van de conclusies van twee peer reviews die in België werden georganiseerd over respectievelijk de duurzame sociale integratie van alleenstaande moeders met een sociale bijstandsuitkering (Genk, oktober 2017) en dakloosheid vanuit het perspectief van kinderen (Brussel, juni 2018). Nieuw is een afzonderlijke bijlage met landenprofielen over gezondheid, die op een zeer toegankelijke en synthetische manier (vier bladzijden) de belangrijkste uitdagingen voor het gezondheidsbeleid vanuit sociaal beschermingsperspectief weergeven voor elk van de lidstaten.

SPC Annual Report 2018 (alleen in het Engels)

Eind april verscheen de editie 2018 van het SPC Rapport over de Adequaatheid van de Pensioenen. Dit rapport wordt om de drie jaar gepubliceerd, ongeveer gelijktijdig met het Rapport over de Veroudering van het Comité voor de Economische Politiek dat de financiële houdbaarheid van de pensioenen analyseert. Het Sociaal Beschermingscomité wil met de publicatie van het rapport bijdragen tot een geïntegreerde benadering van de pensioenpolitiek die op een evenwichtige manier rekening houdt met de financiële houdbaarheid én de sociale adequaatheid van de pensioenen. Er wordt momenteel onderzocht of de aanbevelingen van de twee rapporten op het vlak van de pensioenen kunnen worden samengebracht in één beleidspaper.

Pension Adequacy Report 2018 (alleen in het Engels)

Bijlage met landenfiches