Nieuwe samenstelling Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) officieel bekrachtigd

Persbericht
22 februari 2021

De koning heeft op 1 februari het Koninklijk Besluit ondertekend, dat de nieuwe samenstelling van de Nationale Hoge raad voor Personen met een Handicap onder voorzitterschap van Gisèle Marlière bekrachtigt.

Deze adviesraad is samengesteld uit 20 leden, die zelf een handicap of een erkende expertise over de levensomstandigheden van personen met een handicap hebben.  De leden worden benoemd door de Koning voor een duur van 6 jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar. Marlière Gisèle kan als voorzitter rekenen op drie ondervoorzitters: Ingrid Borré, Emilie De Smet en Veerle Van Den Eede.

Christine Berlemont, Jean-Marie Huet en Nadia Maniquet maken voor het eerst deel uit van de NHRPH. Van de volgende leden werd het mandaat hernieuwd : Kajjal Abdelkhalak, Thomas Dabeux, Ria Decoopman, Stéphane Emmanuelidis, Marieken Engelen, Pierre Gyselinck, Helmut Heinen, Michel Magis, Karine Rochtus, Jokke Rombauts, Timothy Rowies, Stefaan Singelee en Katrien Vervoort.

Minister Lalieux:“We kijken ernaar uit om de komende jaren samen te werken met de NHRPH. Samen streven we ernaar om de situatie voor personen met een handicap aanzienlijk te verbeteren.”

De NHRPH, die in haar huidige vorm bestaat sinds 1981, zet haar werk verder in het licht van haar voornaamste doelstellingen: verzekeren dat elke persoon met een handicap een waardig leven leidt, levenskeuzes met de grootst mogelijke zelfbeschikking kan verwezenlijken en op alle vlakken kan deelnemen aan de samenleving. De raad is belast met het geven van adviezen over alle federale bevoegdheden die een impact kunnen hebben op het leven van personen met een handicap.

Om dit te doen, engageert de NHRPH zich bij de politieke wereld om de belangen van personen met een handicap te verdedigen en te verzekeren dat er rekening mee wordt gehouden in alle beleidskeuzes en acties van de verschillende ministers. De NHRPH werkt ook regelmatig samen met organisaties uit het middenveld op nationaal en internationaal niveau, om zo breed mogelijk de belangen van personen met een handicap uit te dragen.

Meer info: website NHRPH - http://ph.belgium.be/nl/