Nieuwe stap in de lancering van de European Disability Card

10 oktober 2016

Het project European Disability Card heeft als doel om een kaart te maken die bevestigt dat iemand een handicap heeft. Dit laat personen met een handicap in België en de 7 andere deelnemende lidstaten toe om van enkele voordelen te kunnen genieten. Het gaat dan om prijsverminderingen, gratis toegang of aangepaste dienstverlening bij cultuur-, ontspannings- of sportevenementen. 

Het project is gestart in februari 2016, als gevolg van een cofinancieringsakkoord van de Europese Commissie. 5 Belgische instellingen belast met de integratie van personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid, VAPH, Phare, DPB) werken hiervoor samen.

Vandaag wordt een nieuwe stap gezet met de ondertekening van een protocolakkoord tussen de bevoegde Ministers van de Federale overheid (Elke Sleurs), Vlaanderen (Jo Vandeurzen), Wallonië (Maxime Prévot), de Franse Gemeenschapscommissie (Céline Frémault) en de Duitstalige Gemeenschap (Antonios Antoniadis). Dit protocol verzekert de gemeenschappelijke inzet van de Belgische partners, de financiering en de oplevering van de European Disability Card.