Non take-up van rechten

27 juni 2016

Waarom vragen mensen in armoede de rechten niet waarop ze beroep kunnen doen? Of waarom verkrijgen ze hun rechten niet wanneer ze deze vragen? De niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten ('non take-up') is een fenomeen dat wijder verspreid is dan wordt aangenomen en de meest kwetsbare mensen treft. De redenen hiervoor zijn divers, de oplossingen eveneens.

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft als opdracht om de effectiviteit van de uitoefening van rechten, in situaties van armoede of bestaansonzekerheid, te evalueren. Ze hebben in dat verband een video rond de non take-up van rechten gemaakt. De video belicht de problematiek vanuit de ervaringen van mensen in armoede.  

Project Non take-up

Video Non take-up