Onderzoek pensioenkloof

29 april 2024

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen is één van de aandachtspunten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie gedurende de 1ste helft van 2024.

Om deze reden heeft de FOD Sociale Zekerheid aan het Federaal Planbureau (FPB) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de link tussen pensioensystemen, vroegere genderongelijkheden op de arbeidsmarkt en de huidige pensioenkloof tussen mannen en vrouwen in de EU-landen. Daarvoor baseerde het FPB zich zowel op de laatste cijfers van het EU-statistiekbureau Eurostat als op eigen onderzoek van de EU-SILC-data.

Planbureau: persbericht