Ontdek het jaarverslag Eurocoördinatie 2021 op het gebied van de sociale zekerheid

2 december 2022

Sinds drie jaar brengt de FOD Sociale Zekerheid jaarlijks verslag uit over de Eurocoördinatie op het vlak van de sociale zekerheid. Het doel van dit verslag is verslag uit te brengen over de sociale zekerheid:

  • Aangenomen Europese teksten 
  • Europese teksten waarover wordt onderhandeld 

  • Europese precontentieuze zaken 

  • Gevallen van Europese geschillen

 → Ontdek het nieuwe verslag Eurocoördinatie 2021

Een rol als Eurocoördinator

Dankzij de samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken neemt de FOD Sociale Zekerheid de rol van eurocoördinator inzake sociale zekerheid op zich. Zodoende:

  • coördineert de FOD Sociale Zekerheid de omzetting van de Europese richtlijnen inzake sociale zekerheid;
  • is de FOD Sociale Zekerheid actief in het kader van de Europese precontentieuze fase (SOLVIT en EU Pilot): de FOD stelt oplossingen voor klachten van burgers voor aan de bevoegde openbare instellingen van sociale zekerheid;
  • coördineert de FOD Sociale Zekerheid de naleving van de Belgische wetgeving naar aanleiding van de inbreukprocedures met betrekking tot de Europese richtlijnen inzake sociale zekerheid;
  • ontvangt de FOD Sociale Zekerheid prejudiciële vragen en arresten inzake sociale zekerheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie (en van het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie) en beroepen wegens niet-contractuele aansprakelijkheid, tot nietigverklaring en wegens nietnakoming.