Oproep kandidaten gebruikersinterviews

17 juni 2020

Onlangs hebben we een gebruikersenquête gehouden over onze website. Er kwamen veel reacties, waarvoor hartelijk dank!

Sommige gebruikersgroepen willen we nader interviewen over de kwaliteit van de aangeboden informatie op onze site, de verwachtingen en het gebruiksgemak. Daarvoor zullen we interviews organiseren. Voor deze interviews (mondeling of schriftelijk) zoeken we kandidaten uit volgende doelgroepen:

  • gepensioneerden,
  • werknemers openbare dienst,
  • werknemers privé sector,
  • journalisten,
  • studenten sociale wetenschappen, rechten,
  • academici,
  • werkgevers,
  • medewerkers sociale secretariaten,
  • mensen die op zoek zijn naar algemene informatie over de sociale zekerheid.

Behoor je tot een van deze categorieën (ruim geïnterpreteerd) en heb je 30 minuten tijd om te antwoorden op enkele vragen, dan horen we het graag! Interviews via teleconferencing of per mail, zoals gewenst.

Mail naar actuteam@minsoc.fed.be