Overbruggingsrecht voor zelfstandigen: tijdelijke crisismaatregel coronavirus

19 maart 2020

Op 17 maart 2020 werd in de Commissie Sociale Zaken de wettekst goedgekeurd op basis waarvan er bijkomende steunmaatregelen genomen worden voor zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken naar aanleiding van het coronavirus COVID-19. Dit kan in het kader van het overbruggingsrecht.

De zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit geheel of gedeeltelijk moet onderbreken in maart en/of april 2020 omdat zijn zelfstandige activiteit getroffen is door de sluitingsmaatregelen van de overheid (volledige sluiting van zijn handelszaak of sluiting op bepaalde uren of verplicht op afspraak moet werken), komt in aanmerking voor een maandelijkse financiële uitkering.

Het feit dat de zaak behoort tot een sector die is getroffen door de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, volstaat om recht te hebben op de financiële uitkering en dit ongeacht de duur van de onderbreking. Ook de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit noodgedwongen omvormt tot een toegelaten activiteit (bijvoorbeeld een restaurant dat de verbruikszaal sluit en over gaat tot het verzorgen van afhaalmaaltijden), komt in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Zelfs als de zelfstandige activiteit niet rechtstreeks werd getroffen door de sluitingsmaatregelen, kan de zelfstandige toch in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel. Zo kan het zijn dat het dagelijkse cliënteel aanzienlijk verminderd is door de gevolgen van de coronavirus-epidemie, waardoor het voorlopig niet meer rendabel is om de zaak verder open te houden. Om recht te hebben, is wel vereist dat de zelfstandige activiteit voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (per kalendermaand) onderbroken wordt.

De financiële maanduitkering voor de maand maart en/of april 2020 bedraagt 1.614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast).

Voor alle nuttige informatie als ook om het overbruggingsrecht aan te vragen, moet de zelfstandige contact opnemen met het sociaal-verzekeringsfonds waarbij hij aangesloten is.