Overeenkomst sociale zekerheid met Argentinië

18 oktober 2016

Op 18 Oktober 2016 werd de Belgisch – Argentijnse administratieve schikking over de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië ondertekend. Nu kan het verdrag zonder enig probleem worden toegepast.

De internationale overeenkomsten van sociale zekerheid dragen bij tot een vlot en vrij verkeer van personen van het ene naar het andere verdragsluitende land door de rechten op socialezekerheidsuitkeringen veilig te stellen.

België is verbonden met meer dan 50 landen door bilaterale of multilaterale coördinerende internationale instrumenten van sociale zekerheid