Overeenkomst sociale zekerheid tussen België en Kosovo

14 mei 2019

Op 1 juni 2019 zal de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Kosovo, getekend op 20 Februari 2018, in werking treden. In de relaties met Kosovo was nog altijd het verdrag met ex-Joegoslavië van toepassing. Kosovo is de laatste Republiek van ex-Joegoslavië met wie een nieuw verdrag werd afgesloten.

Dit verdrag regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Kosovaarse sociale zekerheid waren onderworpen.Het gaat om volgende takken van de sociale zekerheid:

  • rust- en overlevingspensioen
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten

De Overeenkomst heeft 3 doelstellingen:

  • een dubbele onderwerping vermijden van enerzijds de Kosovaarse onderdanen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in Kosovo;
  • de socialezekerheidsrechten die in beide landen verworven werden behouden;
  • gelijke behandeling met de eigen onderdanen;

Lees de tekst van de overeenkomst en van de administratieve schikking