Overzicht van de bijgewerkte cijfers van sociale bescherming

13 december 2017

De FOD Sociale zekerheid stelt de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure voor. Ze bevat een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.

Het eerste gedeelte bestaat uit de voorstelling van de statistische gegevens ESSOBS van België voor het jaar 2015. Het tweede gedeelte geeft de vergelijking van de gegevens 2014 van ons land met deze van de andere lidstaten van de Europese Unie.

Deze brochure is een beknopte bron van cijfers over de sociale bescherming voor alle doelgroepen. De FOD sociale zekerheid verzamelt deze cijfers bij zijn verschillende partners om te voldoen aan de internationale rapporteringsverplichtingen.

Sociale Bescherming in België ESSOBS Data 2015