Pilootprojecten stress en burn-out

27 november 2018

De keuze van de proefprojecten werd wel degelijk eind oktober afgerond zoals overeengekomen door de Commissie voor selectie en evaluatie (CSE), maar de exacte datum van mededeling van de resultaten hangt af van de thans lopende budgettaire en administratieve procedure waarop we geen invloed hebben. 
 
De kandidaten van de geselecteerde projecten zullen per brief ingelicht worden over de beslissing zodra er een formeel budgettair akkoord is. 
 
We danken u voor uw geduld.