Poging tot fraude via oproepen vanaf nummer 02 880 38 90

5 juni 2020

Meerdere personen die zich onder een valse naam voordoen als een medewerker van onze FOD bellen mensen op om bankgegevens te verkrijgen.

Ze melden dat ze een bepaald bedrag willen storten als uitkering voor werkloosheid, invaliditeit, coronategemoetkoming e.a. Ze vertellen ook dat er al een brief zou gestuurd zijn door onze FOD en vermelden ons adres en algemeen nummer om vertrouwen te winnen.

Dit nummer blijkt ook gebruikt te worden door frauduleuze bellers die zich voordoen als medewerkers van de Europese Commissie. Neem dus niet op als je een oproep krijgt van het nummer 02 880 38 90 en geef zeker geen bankgegevens door.