Project BelEESSI

17 januari 2019

Graag zetten we het BelEESSI-project nog even in de kijker. BelEESSI is de Belgische implementatie van EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), een IT-systeem dat socialezekerheidsorganen uit de hele EU helpt om sneller en veilig informatie uit te wisselen. Concreet moet EESSI nationaal geïmplementeerd worden om de sociale zekerheidsdocumenten over de nationale grenzen heen sneller te laten bewegen. Momenteel worden de meeste gegevens op papier uitgewisseld: de komende maanden wordt geleidelijk overgeschakeld op elektronische uitwisseling. 

Lees verder