Project Belincosoc: sociale beschermingsindicatoren Marokko

3 oktober 2017

Vorige week sloot BELINCOSOC ism Expertise France het project “Begeleide invoering van de observatie en opvolging van de socialebeschermingsindicatoren” succesvol af. In dit project ontwikkelde BELINCOSOC een monitoringinstrumentarium voor de sociale bescherming in Marokko. Het betrof een "Twinning project", gefinancierd door de Europese Commissie en uitgevoerd door Frankrijk en België. 

Het project werd geleid door Expertise France en voor België nam de FOD Sociale Zekerheid via Belincosoc deel. Koen Vleminckx (projectleider) en Rudi Van Dam (expert) waren betrokken, naast andere Belgische experts. Bovendien werden enkele studiebezoeken in België georganiseerd.  

Het project heeft 3 doelstellingen:

  1. installatie van een informatiesysteem voor de opvolging van statistische gegevens van de sociale beschermingssystemen;
  2. installatie van opvolgingsindicatoren voor die systemen;
  3. versterking en bevestiging van de relaties tussen de actoren in dit domein.

Ter afsluiting was er een conferentie waarop de Conventie werd ondertekend tussen de Marokkaanse Minister van Tewerkstelling en Sociale Zaken en de betrokken instellingen. Dit om de levering te garanderen van de nodige gegevens om de monitoring effectief te kunnen uitvoeren.

Maroc/UE : jumelage sur la protection sociale (persbericht)