Publieke diensten en armoede

26 januari 2016

Het Steunpunt Armoedebestrijding stelt voor: Tweejaarlijks Verslag 2014-2015. Publieke diensten en armoede.

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie richtte een netwerk van federale armoedeambtenaren op dat de federale plannen voor armoedebestrijding zal opvolgen. In elke federale overheidsinstelling werden armoedeambtenaren aangewezen. Elk jaar brengen ze verslag uit over de maatregelen. Philippe Bouchat is de verantwoordelijke voor de FOD Sociale Zekerheid.

Publieke diensten en hun gebruikers botsen vandaag op verschillende problemen. Sociale rechten worden meer en meer aan voorwaarden en controles gekoppeld en als 'luxe' gezien, waardoor mensen denken geen rechten meer te hebben. 

Mensen in armoede ervaren heel wat ongelijkheden in de toegang tot rechten: ze worden meer gecontroleerd, ze zijn vaak minder vertrouwd met digitale toepassingen, ze hebben minder toegang tot informatie, enz.

Het Steunpunt heeft tijdens 38 bijeenkomsten meer dan 300 mensen gemobiliseerd. Het Verslag formuleert aanbevelingen voor alle regeringen en parlementen in ons land en is een bijdrage aan het politiek debat en de strijd tegen armoede.

www.armoedebestrijding.be