Raadpleging Europese Pijler van Sociale Rechten

29 april 2016

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over Europese sociale rechten. Iedereen heeft nu de kans om ideeën en voorstellen te formuleren die mee het Europees sociaal beleid kunnen bepalen.

Onze wereld verandert voortdurend: mondialisering, digitalisering, vergrijzing en nieuwe arbeidsmodellen hebben een niet te onderschatten invloed op onze manier van werken. De recessie heeft bovendien de sociale beschermingssystemen onder druk gezet en tot grotere verschillen geleid, ook tussen de landen van de Eurozone.

We moeten daarom fundamentele vragen durven stellen: is het Europees sociaal beleid in ruime zin nog aangepast aan de 21e eeuw? Hoe kunnen we de duurzaamheid van het Europees sociaal model verzekeren en ervoor zorgen dat de lidstaten van de Europese Unie opnieuw gezamenlijk vooruitgang maken, ook op sociaal vlak?

De Eerste voorlopige schets van een Europese pijler van sociale rechten geeft essentiële achtergrondinformatie bij de enquête en groepeert 20 sociale rechten in 3 domeinen: 
•    gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
•    billijke arbeidsvoorwaarden en
•    een adequate en houdbare sociale bescherming.

De Europese Commissie zal rekening houden met de resultaten voor de publicatie van een witboek dat begin 2017 zal worden voorgesteld. De raadpleging loopt tot het einde van dit jaar. Je kan deelnemen via de online vragenlijst