Rapport van de Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa gepubliceerd

17 februari 2016

Van 14 tot 18 september 2015 bracht Nils Muiznieks, Commissaris voor de rechten van de mens van de Raad van Europa, een bezoek aan België. Dit bezoek betrof vooral de mensenrechten in het kader van asiel en migratie, de mensenrechten van Roma en woonwagenbewoners en de rechten van personen met een handicap. Onze FOD heeft aan dit laatste thema meegewerkt.

De Commissaris voor de mensenrechten heeft zijn rapport afgeleverd op 28 januari 2016. Daarin pleit hij voor een betere sociale inclusie van personen met een handicap, ondermeer voor wat onderwijs en opvang betreft.

Lees het rapport en de reactie van België