Rechten van personen met een handicap

16 december 2016

Op de 10de  verjaardag van het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap wil UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum) meer garanties voor de rechten van mensen met een handicap. Daarvoor lanceerde het centrum op 3 december de campagne "Ik heb een handicap en ik heb rechten". 

Voor GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) zijn op die 10 jaar de rechten van personen met een handicap er niet op vooruit gegaan, wel integendeel. GRIP baseert zich op cijfers van de Vlaamse Overheid.

Het Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een Handicap betekent een ware paradigmashift in het denken over handicap. Niet de handicap vormt het probleem, wel de onaangepastheid van de maatschappij aan de noden van personen met een handicap, waardoor zij hun grondrechten niet kunnen doen gelden.

Meer informatie en rol van de FOD SZ