Rechten van vrijwilligers

17 mei 2016

Op het ogenblik dat de wet over de rechten van vrijwilligers 10 jaar bestaat, zetten 1,8 miljoen Belgen zich in voor vrijwilligerswerk. De Hoge Raad voor vrijwilligers (HRV) evalueerde de wet en de balans blijkt positief!

Maar uit contacten met organisaties op het terrein blijkt tegelijk ook dat er nog ruimte voor verbetering is. De HRV vraagt onder meer om: 

  • niet-bezoldigde bestuurders van vzw's te erkennen als vrijwilligers; 
  • de verplichte aangifte bij de RVA door werklozen die vrijwilligerswerk willen doen af te schaffen;
  • bilaterale overeenkomsten af te sluiten om de rechten van vrijwilligers te verzekeren of,
  • dit op de Europese agenda te zetten;
  • de middelen voor collectieve verzekering opnieuw te bekijken;
  • de vrijwilligers beter te informeren over hun onkosten.

De HRV suggereert een "semi-agoraal statuut" (tussen vrijwilliger en werknemer) voor activiteiten die aan geen van beide statuten beantwoorden. Zo pleit de sportsector al jaren voor een statuut dat afgestemd is op de situatie van scheidsrechters en trainers van amateursportverenigingen. 

Hoge raad voor Vrijwilligers