Regionaal Forum voor Sociale Zekerheid voor Europa 16-18 april 2024 | Porto, Portugal

26 april 2024

Van 16 tot 18 april 2024 organiseerde het International Social Security Association (ISSA) het Regionaal Forum voor Sociale Zekerheid (RFSS) voor Europa in Porto. Het forum was een unieke gelegenheid om kennis te delen, te leren en te netwerken voor professionals in de sociale zekerheid. Ook verschillende ministers, beleidsmakers, deskundigen en vertegenwoordigers van internationale en regionale organisaties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Commissie (EC) werden uitgenodigd.

Het Forum legde de nadruk op verschillende prioritaire thema’s en opkomende trends in de regio. Het ging daarbij vooral over de huidige toestand en de nieuwe uitdagingen voor sociale zekerheid (levensloop van individuen, digitalisering, nieuwe structuren van families, demografische vergrijzingen, transformaties in de arbeidsmarkt, etc.) in Europa en Centraal Azië en hoe deze landen er mee omgaan. Hierbij kwam de hervormingen van de sociale zekerheid aan bod, met de administratieve transformaties en innovaties binnen instellingen om zich aan te passen aan veranderingen die zich voordoen. Bovendien benadrukte het Forum strategieën om gaten in de dekking en toereikendheid aan te pakken en om de financieringsuitdagingen in de sociale zekerheid aan te gaan. De lidstaten en andere deelnemers deelden hun kennis, stelden nieuwe oplossingen voor, in het bijzonder met artificiële intelligentie, en bespraken deze samen.

Diverse prijzen werden toegekend aan instellingen binnen Europa en Centraal Azië voor hun goede praktijken in de sociale zekerheidssector. De ISSA good practice award for Europe ging naar Polen voor hun programma dat crisissteun aanbiedt aan Oekraïnse burgers (Poland wins the ISSA Good Practice Award for Europe | International Social Security Association (ISSA)) en de ISSA special distinction for innovation ging naar Oostenrijk omdat ze volledig digitaal zijn gegaan met E-prescriptions (Austria wins the ISSA Special Distinction for Innovation | International Social Security Association (ISSA).

Er vonden parallelle sessies plaats waarin twaalf goede praktijken werden gedeeld. Peter Samyn, Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, modereerde er een sessie over 'Breaking the barriers: effective administrative coordination' waar de Republiek Moldavië, Portugal en Frankrijk hun goede praktijken voorstelden. Andere sessies gingen onder andere over sociale zekerheid voor boeren en nieuwe manieren van communiceren rond sociale zekerheid, bijvoorbeeld met deze video Théo en de Sociale Zekerheid (in het Frans).

Regionaal Forum Sociale Zekerheid voor Europa

https://www.issa.int/events/rssf-europe2024

Het programma

2-RSSF Europe 2024-Programme-Prov-V4.pdf (issa.int)