Regionalisering Verhoogde Kinderbijslag

20 december 2018

Door de 6de staatshervorming zal Kind en Gezin instaan voor de eerste aanvragen Verhoogde Kinderbijslag die vanaf 1 januari 2019 worden ingediend. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die in Vlaanderen wonen

De Verhoogde Kinderbijslag heet in Vlaanderen de “zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte” en maakt er deel uit van het nieuwe “Groeipakket”. Voor meer info kan je de website van het Groeipakket raadplegen. De aanvraag moet eerst via de uitbetaler van het Groeipakket gebeuren, maar het is voortaan Kind en Gezin (en niet de FOD Sociale Zekerheid) die zal instaan voor de erkenning van de handicap.

Voor kinderen die in Brussel en Wallonië wonen, verandert er voorlopig niets.

Ook als je kind in Vlaanderen woont en al een erkenning had voor de Verhoogde Kinderbijslag, verandert er voorlopig niets. Je dossier zal nog bij de FOD Sociale Zekerheid blijven en herzieningen van het dossier zullen door de FOD gebeuren (tot 2020).

Deed je vóór 1 januari 2019 een aanvraag en kreeg je nog geen beslissing? Dan zal het ook nog de FOD zijn die een beslissing zal nemen.

Verhoogde kinderbijslag