Schrijf je in voor webinar 2 'Bouwen van de 4 scenario's'

23 september 2020

In 2044 zal de sociale zekerheid 100 jaar oud zijn. Hoe ziet ze er dan uit? Welke veranderingen zullen we vaststellen? Om de toekomstverkenning als methode toe te lichten, nodigt het Future Lab-team je uit voor het 2e webinar op 28 september.

In het kader van het project Future Lab, proberen we dankzij toekomstverkenning scenario's te ontwikkelen voor mogelijke versies van de toekomst. Zo kunnen we ons beter voorbereiden. De gezondheidscrisis door Covid-19 leert ons alvast dat denken op lange termijn onmisbaar zal zijn voor de openbare diensten van morgen!

Om de toekomstverkenning als methode toe te lichten, organiseert het Future Lab team enkele webinars. Je kan gratis deelnemen.

Webinar 2: "Back to the future | Het bouwen van 4 scenario's", 28/9/2020, 10u - 11u. Tijdens dit webinar ontdek je de methodologie voor het ontwikkelen van toekomstscenario's en de beschrijving van de 4 scenario's. Om de toekomstige werelden in kaart te brengen zijn twee bepalende factoren geselecteerd: de mate van solidariteit en de mate van technologie.

Zo konden we 4 mogelijke toekomstscenario's bepalen:

  1. Merito-tech, de wereld waar de solidariteit laag en de technologie hoog is
  2. Harmony, het scenario waarin solidariteit en technologie beide hoog in het vaandel staan
  3. Lonely Planet, waar solidariteit en technologie beide laag zijn
  4. Back to human essentials, het scenario waarin de solidariteit hoog is en de technologie laag.

Onder de externe experts staat Guy Tegenbos klaar om op de scenario's te reageren.