Senegalese delegatie bezoekt onze FOD voor inspiratie over sociale bescherming

8 juni 2022

Het bezoek op 7 juni gebeurde in het kader van een "Project ter ondersteuning van de ontwikkeling van het stelsel van sociale bescherming in Senegal", dat als doel heeft om de capaciteit van de Algemene Delegatie voor Sociale Bescherming en Nationale Solidariteit (DGPSN) te versterken en een geïntegreerde en geharmoniseerde visie op sociale bescherming te bevorderen.

Het DGPSN was verbonden aan de diensten van de President van Senegal, maar is in 2019 overgegaan naar het Ministerie van Gemeenschapsontwikkeling en sociale rechtvaardigheid. Haar opdracht bestaat erin de behoeften van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, arme gezinnen en bejaarden te beheren (sociale bijstand, medische bijstand, onmiddellijke hulpverlening).

Een van de zwaartepunten van het project is gewijd aan de uitvoering van het rapportagesysteem voor toezicht op en evaluatie van het stelsel van sociale bescherming. Dit gebeurt door de analyse en het beheer van de gegevens over sociale bescherming, de steun voor de uitvoering van beheerschema's voor de diverse gebieden van de sociale bescherming en de evaluatie van het effect van de verschillende uitgevoerde sociale beleidsmaatregelen.

De bezoekers willen tijdens hun studiereis vooral kennis maken met onze goede praktijken betreffende de controle en evaluatie van de sociale bescherming (analyse en beheer van gegevens). Hun interesse betreft meer bepaald:

  1. Bestudering van de Europese (Belgische) ervaring met de invoering van databanken voor beslissingsondersteuning, zowel wat betreft de technische en functionele aspecten, de coördinatie en het onderhoud.
  2. Inspiratie putten uit deze goede praktijken, ze in Senegal invoeren en de mogelijkheden onderzoeken om de praktijken te verbeteren.
  3. In de mate van het mogelijke een partnerschap voor uitwisseling en samenwerking met de bezochte organisaties tot stand brengen.